Een veelzijdig oplossingsgerichte denker en doener!DSCN8686
Ooit ben ik begonnen als scheepswerktuigkundige, waardoor ik een technische achtergrond heb opgebouwd. Vanuit de wereld van de procestechniek heb ik de keuze gemaakt om mij meer op mensen te richten. Ik ben toen in het onderwijs terecht gekomen. Daar heb ik zowel de functie als loopbaanbegeleider (deels stage/ deels onderwijs) als docent vervuld bij de doelgroep van de zogenaamde  “probleemgroepjongeren”. Tevens heb ik mij een periode ingezet op het gebied van executieve werving en selectie van hoger opgeleid personeel in de transport & logistiek sector.

In de laatste jaren heb ik me verdiept en geschoold in het werken met jongeren binnen het MBO-onderwijs die een stapje achter lopen ten opzichte van de wensen van de maatschappij. In de stellige overtuiging dat iedereen een plaats in de maatschappij verdient, ben ik Yackadandah begonnen. Met mijn kennis en ervaring in het bedrijfsleven, bij het MBO en binnen het speciaal onderwijs ben ik ervan overtuigd dat ik voor iedereen een plekje in de maatschappij kan vinden. Het in contact treden met alle betrokkenen (leerling/ bedrijf /school/ omgeving) is hierin een voorwaarde.  Het ondersteunen van de mensen die werken met deze doelgroep leidt tot een breed gedragen werkwijze waarbij men gebruik maakt van de kwaliteiten van iedereen. Ik zie mijzelf  daarin als de spin in het web, die ook vanuit een helikopterview de situatie kan beoordelen en bijsturen.

Persoonlijke karakteristieken

 • Het beste uit de mens halen door op een positief kritische manier te reflecteren.
 • Mens- en resultaatgericht door het vermogen te hebben op elk niveau te kunnen communiceren en op  andermans stoel te kunnen zitten om meerdere inzichten te verkrijgen.
 • Mensgericht door echtheid van contact. Vanuit contact mensen helpen hun unieke kernkwaliteiten te ontwikkelen om zo topresultaten te halen.
 • Resultaatgerichtheid door duidelijke doelstellingen, daadkrachtig optreden, continue voorbeeldgedrag en afspraken nakomen.
 • Professioneel door flexibele opstelling, creativiteit, blijven leren en het niet uit het oog verliezen van de doelstellingen.
 • Professionele achtergrond & uitdaging

Mede dankzij het werken in flexibele organisaties heb ik de mogelijkheid gehad om mij breed te ontwikkelen. Hierdoor ben ik multifunctioneel inzetbaar op diverse gebieden waar de mens een grote rol speelt binnen een proces. Ik heb de keuze gemaakt om de opgedane kennis, kunde en vaardigheden in te zetten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling bij anderen  én het ontwikkelen van operationele instrumenten vanuit beleid- en kennisoverdracht. Ik heb een persoonlijke groei doorgemaakt door het onderkennen van mijn kwaliteiten, het durven nemen van beslissingen en het voor mijzelf bepalen waar míjn toekomst ligt.

Ervaring

 • Begeleiden van jongeren met een (studie)keuze probleem.
 • Begeleiden van jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden
 • Begeleiden van jongeren met psychische stoornissen
 • Begeleiden van jongeren met een ontwikkelingsachterstand
 • Organisatieontwikkeling
 • Leidinggeven
 • (Strategisch) beleid opzetten en (operationeel) implementeren
 • Acquisitie (bedrijven en kandidaten)
 • Loopbaanbegeleiding