Persoonlijke karakteristieken

Het beste uit de mens halen door op een positief kritische manier te reflecteren. Mens- en resultaatgericht door het vermogen te hebben op elk niveau te kunnen communiceren en op een andermans stoel te kunnen zitten om meerdere inzichten te verkrijgen. Mensgericht door echtheid van contact. Vanuit contact mensen helpen hun unieke kernkwaliteiten te ontwikkelen om zo topresultaten te halen. Resultaatgerichtheid door duidelijke doelstellingen, daadkrachtig optreden, continue voorbeeldgedrag en afspraken nakomen. Professioneel door flexibele opstelling, creativiteit, blijven leren en het niet uit het oog verliezen van de doelstellingen.

Professionele achtergrond & uitdaging

Mede dankzij het werken in flexibele organisaties de mogelijkheid gehad om breed te ontwikkelen. Hierdoor multifunctioneel inzetbaar op diverse gebieden waar de mens een grote rol speelt binnen een proces. De keuze gemaakt om de opgedane kennis, kunde en vaardigheden in te zetten op het gebied van het beste uit de mens te halen, het ontwikkelen van operationele instrumenten vanuit beleid en kennisoverdracht. Persoonlijke groei door het onderkennen van mijn kwaliteiten, beslissingen durven nemen en voor mijzelf te bepalen waar mijn toekomst ligt.

Ervaring

• Gedragsspecialist
• Coaching
• Loopbaanbegeleiding
• Docent MBO
• Project management
• Personeel & Organisatie
• Werving en Selectie
• Acquisitie (bedrijven en kandidaten)
• Supply Chain
• Productie logistiek (Materials management)
• Project Engineering
• Quality Engineering
• Project management
• Proces Techniek
• Physical distribution
• Business Intelligence

Opleiding

2011/2013 Gedragsspecialist HBO+, specialisme cluster 4
2011 Oplossingsgericht coachen in het onderwijs (NTI-NLP)
2010 Opleiding Neuro Linguïstisch Practitioner(NLP) voor onderwijs (NTI-NLP)
2009 Pedagogische & didactische bevoegdheid voor de BVE-raad; diploma
2006 Logistiek Manager bij ISBW; diploma
2004 HBO-management (uitstroom variant Personeel & Organisatie), Thuisstudie LOI; diploma
1991 Scheepswerktuigkundige A, VD en W4; voltooid aan maritiem instituut “De Ruyter” te Vlissingen
1986 MAVO; voltooid aan de “Hellemons” MAVO te Oudenbosch

Cursus

2014 Systemisch werken
2013 Transactionele analyes 1-0-1
2010 Jobcoach (V.C.A.)
2010 Peak performance voor leidinggevenden en persoonlijke effectiviteit (www.PER4MANC3.nl )
2007 Internal auditor ROC West-Brabant
2006 Professioneel handelen van docenten (P.S.W.)
2005 Loopbaanbegeleider (Bureau voor educatie & arbeid)
2004 Personeelsmanagement (NEMAS)
2003 Projecmanagement 2 (Mikrocentrum)
2003 VCA voor operationeel leidinggevenden (KIWA)
2002 Kwaliteitsmanagement (Mikrocentrum)
2002 Kwaliteitsmanagement (NEMAS)
2001 Doeltreffend leidinggeven (Achieve global / Zenger miller)
2001 Business Objects full end user (Business Objects)
2001 Zelfsturende teams (ST-groep)
2000 Train de trainer “samen beter werken” (Achieve global / Zenger miller)
2000 Middle management (NEMAS)
2000 Loopbaan in beweging (Kernkonsult)
1999 Besliskunde (Kepner en Tregoe)
1999 Training analytische techniek voor storing zoeken (Kepner en Tregoe)
1998 EHBO / Bedrijfshulpverlener (in bezit van geldig certificaat incl. AED)
1997 MS acces, Excel, Word en Powerpoint voor gevorderden
1996 Praktijkdiploma bedrijfsorganisatie (LOI)

Werkervaring

Dec. 2011 – present Eigenaar www.yackadandah.nl
Doel: Talentontwikkeling

Yackadandah biedt verschillende diensten aan. Dat kan variëren van een maatwerk begeleidingstraject en/of projecten
tot training van leerlingen, docenten of werknemers gericht op een specifieke hulpvraag.

Momenteel ben ik verbonden aan de:
– Stichting OpenDoor waar ik als beleidsmedewerker verantwoordelijk ben
 voor het maken en implementeren van het meerjaren plan. Daarnaast actief met fondswerving.
– Qwestor waar ik de rol heb van Ambulant begeleider (via Edustaff)
– YouImprove/ROC WB waar ik trainer “on the job” ben voor logistiek en operator

Sep. 2010 – huidig Ambulant begeleider / stichting “het Driespan” en Qwestor.
Doel: Individueel begeleiden van jongeren (op het MBO/ VO) met een gedragsstoornis
– In kaart brengen van de problematiek van de leerling door middel van gesprekken, observaties en het samenstellen van een integraal beeld
– Voorlichting geven aan de school en de ouders over de stoornis van de leerling
– Coachen/ trainen van de leerkracht/docent in de omgang met de problematiek van de leerling binnen REC 4;
– Specifieke handelingsgerichte adviezen geven voor de leerling aan de leerkracht of docent
– Overleg met externe instanties
– Geven van advies in verband met het aanbieden en verwerken van de leerstof

Okt. 2009 – juli 2010 Loopbaanbegeleider / Docent NOVA AKA Kellebeek college, Breda
Doel: Opleiden / begeleiden op de werkvloer van deelnemers (MBO niv.1), audit en examinering

– Begeleiden van individuele en groepen deelnemers ten behoeve van beroepspraktijkvorming van de deelnemer op de stageplek
– Lesgevende taken (Sociale vaardigheden, digitale vaardigheden, Loopbaanbegeleiding)
– Werven van stageplaatsen (acquisitie)
– Accreditatie aanvragen leerbedrijven
– Neventaken: Auditing, Examinering, Ontwikkelen competentie gerichte opdrachten en opzetten resultaatverantwoordelijke teams (RVT)

2008-okt.2009 Senior Consultant Werving & selectie – Process Improvers Breda, Nederland
Doel: Werving en selectie Zuid-Nederland, assesment en productdevelopment

Activiteiten:
– Verantwoordelijk voor interviewen van kandidaten
– Verantwoordelijk voor screenen van bedrijven
– Verantwoordelijk voor het opstellen van functieprofielen
– Organiseren van gesprekken tussen bedrijven en opdrachtgevers
– Matchen van kandidaten met bedrijven
– Onderhoud database kandidaten (programma FileFinder)
– Acquisitie nieuwe bedrijven / opdrachtgevers
– Assessments afnemen
– Ontwikkeling nieuwe producten gerelateerd aan Werving en Selectie (coaching, assesment, etc.)

2007-2007 Beroeps praktijkvorming begeleider / project leider, R.O.C. West Brabant, Bergen op Zoom
Doel: BPV begeleiding deelnemers, projectleider, product development

Activiteiten:
– Verantwoordelijk voor BPV begeleiding van de loopbaanbegeleiders en deelnemers
– Verantwoordelijk voor accreditaties t.b.v. bekostiging deelnemers
– Aanspreekpunt voor Werkgeverservicepunt Bergen op Zoom, CWI Roosendaal
– Zoeken naar geschikte stagebedrijven voor stagiaires/deelnemers
– Pionieren, zoeken naar samenwerkingsverbanden afhankelijk van de marktwerking

2004-2007 Docent/ loopbaan begeleider/ project coördinator ROC Kellebeek college
Doel: Opleiden en begeleiden op de werkvloer van deelnemers (drop-outs)

Activiteiten:
– Marketing, acquisitie, werving en selectie, subsidie onderzoek, opzetten van leerplannen voor het project “Grijp je kans” (werven van  laaggeletterden binnen bedrijven met als doel behoud van werk in de toekomst)
– Begeleiden, beoordelen van het onderwijsleerproces betreffende de technische vakken en ICT (groepsgrootte variërend van 10-25 deelnemers LBO, MBO  en HBO niveau)
– Ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs
– Ontwikkelen van nieuwe producten (vb. pilot opleiding assistent fietsentechnicus)
– Begeleiden van individuele en groepen deelnemers (BPV- begeleiding, 20 deelnemers LBO, MBO en HBO niveau)
– Werven van stageplaatsen (acquisitie)
– Neventaken: Ontwikkelen van competentieprofielen, met als uitgangspunt de wet B.I.O. (beroepen in onderwijs),
INK beleidsmodel ROC West Brabant in het kader van integraal personeelsbeleid

Van 1995 tot 2005 ben ik werkzaam geweest bij Philip Morris International B.V. te Bergen op Zoom. Bij PMH heb ik
de volgende functies vervuld:

2003-2004 Quality Engineer – Philip Morris International B.V. Bergen op Zoom
Doel: Opstellen en implementeren van een nieuw productie proces monstername plan

Activititeiten:
– Statistische lange termijn analyse (volgens SPC, statgraphics, etc.) van het productie proces (30 batches á 10 ton per dag) en deze bespreken met  het managementteam
– Derde lijns troubleshooting (area overstijgende problematieken)
– Opzetten van integrale procesbeheersing binnen het primaire proces
– Implementeren nieuwe methoden en meettechnieken in overleg met HQ R&D Philip Morris Internationaal te Lausanne
– Opzetten en begeleiden van productontwikkelingtesten
– Sturing geven aan 9 quality inspectors en 3 technicians (MBO opgeleide werknemers) ten aanzien van kwaliteit/
validiteit van de monsternames en het behalen van de gestelde output

2002-2003 Project Engineer – Philip Morris International B.V. , Bergen op Zoom
Doel: Linking-pin tussen opdrachtgever en leverancier

Activiteiten:
– Opstellen en kwalificeren van de functionele specificaties van nieuw equipement
– Leiding geven aan de multidisciplinaire projectgroep van 8 personen (MBO/HBO opgeleide werknemers)
– Linking pin tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever

1999-2001 Senior Quality Technician – Philip Morris International B.V., Bergen op Zoom
Doel: 8-uurs (proces) verantwoordelijkheid quality technicians en quality inspectors

Activiteiten:
– Statistische middellange termijn analyse van het productieproces
– Eerste lijns troubleshooting ten aanzien van kwaliteit in het productieproces
– Opzetten en begeleiden van productontwikkelingtesten
– 8-uurs verantwoordelijk voor 3 quality technicians en 4 quality inspectors (MBO opgeleide medewerkers)
– Vervangen van de shiftsupervisor

1995-1998 Senior Operator – Philip Morris International B.V., Bergen op Zoom
Doel: proces controle & aansturen proces operators

Aciviteiten:
– Proces controle
– Controle van proces equipement in het veld
– Verbetervoorstellen opstellen en uit laten voeren
– Aansturen van procesoperators

1991-1995 diverse werkzaamheden

– Transport Planner bij Gentenaar transport te Moerdijk (Rail & road)
– Start–up engineer bij TECONA B.V. te Spijkenisse
– QA/QC assistent bij Aircona Klimotech B.V. te Spijkenisse
– Scheepswerktuigkundige JO tankers te Spijkenisse.

1991-1992 Militaire dienst – Sergeant Gene zijde Genie 104 vouwbrug compagnie

– 6 maanden opleiding onderofficier Genie
– 8 maanden paraat Wezep
– Leiding geven aan een groep soldaten (12 personen)

Talen

Engels, Duits en Nederlands spreken, luisteren en schrijven: goed.

Hobby’s en overige

Burgerlijke staat : gehuwd, twee kinderen
Geboorte datum : 2 mei 1967
Passie voor : gezin, reizen, cultuur, wijn, bonsai en sporten (mountainbiken)
Voorheen bestuurlijk actief geweest als:
– Voorzitter organisatie & materialen commissie RKVV Roosendaal (1250 leden, 2010-2014);
– Voorzitter M.R. O.B.S. “de Rietgoor” (2008-2010);
– M.R. lid O.B.S. “de Rietgoor” (2006-2007);
– G.M.R. lid (Personeel en organisatie) bij Ons Openbaar Onderwijs West-Brabant (2007-2010);
– Wedstrijdsecretaris jeugd en senioren bij RKVV Roosendaal.